Upload Image...

TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

Upload Image...

TIẾNG ANH TỔNG QUAN

Khoá học tiếng Anh tổng quát dành cho người giao tiếp cơ bản. Mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh từ cách phát âm, cách dùng từ, ngữ pháp tự nhiên như người bản xứ thông qua việc nhập vai vào nhiều bối cảnh sống hằng ngày.

Mục tiêu: Trở nên tự tin khi giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày, xây dựng và duy trì các cuộc hội thoại từ đơn giản đến phức tạp. Phản xạ nhạy bén với các tình huống giao tiếp khác nhau bằng tiếng Anh.

Chủ đề chính: Chào hỏi, chỉ đường, kết bạn, du lịch, nghề nghiệp, công nghệ, bảo hiểm y tế, hưu trí, thay đổi khí hậu, tôn giáo, tình yêu và hôn nhân…

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!

TIẾNG ANH SINH VIÊN

Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!
Upload Image...

This is a simple headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Click me!