Top 3 chủ đề tiếng Anh thương mại phỏng vấn quan trọng

Top 3 chủ đề tiếng Anh thương mại phỏng vấn quan trọng

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi tin rằng ai cũng từng trải qua những buổi phỏng vấn quan trọng trong đời. Buổi phỏng vấn luôn là một cơ hội quan trọng để bạn có thể chứng tỏ khả năng và năng lực của bạn trong mắt các nhà tuyển dụng. Để chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn, việc nắm vững các chủ đề tiếng Anh thương mại phỏng vấn quan trọng có thể giúp bạn tự tin giao tiếp và truyền đạt ý kiến một cách hiệu quả. Ở Việt Nam việc tham gia một buổi phỏng vấn và trả lời bằng tiếng Anh sẽ giúp cho bạn tạo được một ấn tượng lớn trong mắt của nhà tuyển dụng. 

Tiếng Anh thương mại

Trong bài viết này mình sẽ gợi ý 10 chủ đề tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. 

1. Giới thiệu bản thân và quá trình học tập bằng tiếng Anh thương mại

 

Giới thiệu bản thân luôn là những câu hỏi mở đầu trong những buổi phỏng vấn. Đặc biệt khi vừa gặp nhà tuyển dụng, thường họ sẽ không biết bạn muốn phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại hay tiếng Việt nêm thường họ sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng một câu tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo mẫu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại sau:
Good morning/afternoon, 

Thank you for this opportunity to introduce myself. My name is [Your Name], and I am excited to be here today. I have always been passionate about continuous learning and personal growth, which is why I believe my educational background aligns well with the requirements of this position.

Ý nghĩa:

“Cảm ơn vì cơ hội này để tự giới thiệu. Tên tôi là [Your Name], và tôi rất hào hứng được ở đây hôm nay. Tôi luôn đam mê việc học hỏi liên tục và sự phát triển cá nhân, đó là lý do tại sao tôi tin rằng quá trình học tập của tôi phù hợp với yêu cầu của vị trí này.”

Tiếp theo bạn có thể giới thiệu thêm về trường mình đã tốt nghiệp và chuyên ngành + kinh nghiệm làm việc của bản thân mình. Đến đây bạn nên tự chuẩn bị sẵn chi tiết và phù hợp với bản thân nhé. Nên nhỡ hãy học và chuẩn bị trước cho mình văng phong tiếng Anh của mình thật chuyện nghiệp bằng cách học một khóa tiếng Anh thương mại nhé. 

2. Giới thiệu kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh Thương Mại

Ở mục này bạn nên tổng kết ngắn gọn những kỹ năng mà mình có được. Thời gian hoạt động vời nó cũng như những thành tựu đạt được đáng tự hào của bạn trong lĩnh vực này. Bạn có thể tham khảo mẫu sau:

I have [number] years of experience in [industry/field], and I am eager to share how my professional journey aligns with the requirements of this position.

In my previous role at [Company/Organization Name], I had the privilege of working as a [Your Position]. During my time there, I successfully [describe key responsibilities or achievements]. This experience allowed me to develop a strong foundation in [specific skills relevant to the position], such as [mention specific skills].

Ý nghĩa:

Tôi có [số] năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [ngành nghề], và tôi háo hức chia sẻ cách sự phát triển chuyên nghiệp của tôi khớp với yêu cầu của vị trí này.

Trong vai trò trước đó tại [Tên Công ty/Tổ chức], tôi đã có cơ hội làm việc với vị trí [Vị trí của bạn]. Trong thời gian làm việc đó, tôi đã thành công trong việc [miêu tả các trách nhiệm chính hoặc thành tựu]. Kinh nghiệm này giúp tôi xây dựng nền tảng vững chắc về các kỹ năng cụ thể liên quan đến vị trí này, chẳng hạn như [đề cập đến các kỹ năng cụ thể].

3. Trả lời mục tiêu nghề nghiệp trong buổi phỏng vấn

Thường thì ở những câu hỏi về mục tiêu nghề nghiệp như thế này chúng ta nên trình bày ngắn gọn mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của bản thân trong phòng ban và sự nghiệp bằng tiếng Anh thương mại. Ví dụ bạn có thể nói rằng mục tiêu của bạn là phát triển và đặt được một vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực của mình, hoặc trở thành một chuyên gia hàng đầu trong một lĩnh vực cụ thể. Bạn có thể tham khảo mẫu trả lời bằng tiếng Anh thương mại của mình bên dưới:

“ Thank you for asking about my career goals. In the long term, my goal is to become a recognized expert in my field and contribute to the growth and success of the organization I work for. I aspire to take on leadership roles where I can make strategic decisions and drive positive change.

In the short term, I am focused on expanding my skill set and gaining valuable experience in areas that align with my interests and strengths. I am eager to work on challenging projects that allow me to further develop my expertise and contribute to the success of the team.”


Ý nghĩa:

Cảm ơn bạn đã hỏi về mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Trên dài hạn, mục tiêu của tôi là trở thành một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực của mình và đóng góp vào sự phát triển và thành công của tổ chức mà tôi làm việc. Tôi khao khát đảm nhận các vai trò lãnh đạo, nơi tôi có thể đưa ra quyết định chiến lược và tạo ra sự thay đổi tích cực.

Trong ngắn hạn, tôi tập trung vào việc mở rộng bộ kỹ năng của mình và có được kinh nghiệm quý giá trong các lĩnh vực phù hợp với sở thích và điểm mạnh của tôi. Tôi háo hức được làm việc trên các dự án thách thức, giúp tôi phát triển thêm chuyên môn và đóng góp vào thành công của đội ngũ.

Cuối cùng, Globish hy vọng rằng bài viết này đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn trở thành một người phỏng vấn tiếng Anh thương mại xuất sắc. Hãy tự tin, hãy thể hiện sự tài năng và ghi điểm trong mỗi cuộc nói chuyện của bạn.

Bạn có thể tham khảo kỹ hơn tại website: https://globishvietnam.com/hoặc Fanpage:https://www.facebook.com/globishvietnam

VĂN PHÒNG VIỆT NAM

  •  20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  •  0906-830-230
  •  Globish – English for Business
  •  Email: cskh@globish-academia.com