GIỚI THIỆU CHUNG

MỤC TIÊU

Workshop Kỹ Năng Mềm Bằng Tiếng Anh    giúp nâng cao khả năng sử dụng kỹ năng mềm trong môi trường tiếng Anh một cách chuyên sâu, sát với thực tế làm việc của nhân viên và doanh nghiệp.

Phát âm tiếng Anh online

CHỦ ĐỀ

Bao gồm 3 chủ đề đã được phát triển sẵn (Tiếng Anh và kỹ năng trong công việc, Kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu theo bối cảnh, Kỹ năng tiếng Anh theo chủ đề) và 1 tùy chọn thiết kế dành cho doanh nghiệp.

CÁC NHÓM KỸ NĂNG TIẾNG ANH

 1. Kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu trong công việc
  • The Secret to Better Meetings
  • Exchanging Ideas and Opinions
  • Business Email Writing
  • Business English Negotiation
  • Present Like a PRO
  • Online Meeting
  • Communicative English in the Workplace
  • How to Deal with a Colleague
  • How to Deal with Negative Co-workers
  • Business English Presentation
  • Business English Meeting
  • Making a Business Proposal
  • Writing an Effective Report

2. Kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu theo bối cảnh

  • To know them better: Cross-Cultural Communication
  • Pronunciation Technique
  • Build Up Your Confidence to Speak English
  • Communicative English: A Night Out

3. Kỹ năng tiếng Anh theo chủ đề

  • Business Networking: First Impression
  • How to effectively work from home
  • LOVE Club: 5 Languages of Love

4. Tùy chọn kỹ năng dành riêng cho doanh nghiệp

Dựa trên nhu cầu đào tạo cụ thể của doanh nghiệp, Globish sẽ tư vấn và thiết kế nội dung, mô hình tổ chức workshop phù hợp.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 • Số lượng học viên: Tối đa 30 nhân viên/workshop
 • Thời lượng: Tối đa 180 phút tùy theo chủ đề
 • Hình thức học: Trực tuyến

Workshop Kỹ Năng Mềm Bằng Tiếng Anh được tổ chức với 4 giá trị cốt lõi:

TƯƠNG TÁC

Kiến tạo môi trường mở để học viên thể hiện khả năng của mình và nhận phản hồi trực tiếp từ các huấn luyện viên tiếng Anh

THỰC TẾ

Tối ưu hóa nội dung phù hợp với vai trò của người tham dự trong doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ

Học viên có bài kiểm tra ngắn đánh giá ngay sau buổi học.

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả học tập của từng thành viên tham gia workshop cho doanh nghiệp.

  Tư vấn giải pháp tiếng Anh Doanh Nghiệp