[Tiếng Anh công sở] – 50+ Mẫu câu giao tiếp cơ bản nơi công sở

Ở bài viết này, Globish sẽ chia sẻ đến bạn các mẫu câu tiếng Anh công sở ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày cơ bản. Điều này giúp bạn tự tin hơn và dễ dàng bắt chuyện với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Mẫu câu chào hỏi khi gặp mặt lần đầu – Tiếng Anh công sở

[Tiếng Anh công sở] - 50+ Mẫu câu giao tiếp cơ bản nơi công sở

Dưới đây là một bảng đơn giản với mẫu câu chào hỏi khi gặp mặt lần đầu trong môi trường công sở bằng tiếng Anh, kèm theo dịch nghĩa tiếng Việt. Bạn có thể ứng dụng các mẫu câu này khi gặp đối tác, khách hàng hoặc đồng nghiệp mới.

Tiếng Anh (English)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Hello, nice to meet you. My name is [Your Name]. Chào bạn, rất vui được gặp. Tôi là [Tên của bạn].
Hi there, I’m [Your Name]. It’s a pleasure to meet you. Chào bạn, tôi là [Tên của bạn]. Rất hân hạnh được gặp bạn.
Good morning/afternoon/evening. I hope you’re doing well. Chào buổi sáng/chiều/tối. Mong rằng bạn đang có một ngày tốt lành.
How are you today? Bạn có khỏe không hôm nay?
It’s great to finally meet you in person. Rất tuyệt vời khi cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp bạn trực tiếp.
I’ve heard a lot of good things about you. Tôi đã nghe nhiều điều tốt về bạn.
I hope you had a good journey here. Tôi hy vọng bạn có một chuyến đi thoải mái đến đây.
Is this your first time in [location]? Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến [địa điểm] không?
Have you been with the company long? Bạn đã làm việc cho công ty lâu chưa?
What department do you work in? Bạn làm việc ở phòng ban nào?
I’m looking forward to working with you. Tôi rất mong được làm việc cùng bạn.
If you need anything or have any questions, feel free to ask. Nếu bạn cần gì hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại hỏi.

2. Mẫu câu thảo luận công việc – Tiếng Anh công sở cơ bản

[Tiếng Anh công sở] - 50+ Mẫu câu thảo luận bằng tiếng Anh cơ bản nơi công sở

Trong các buổi thảo luận, làm việc nhóm sẽ cần nhiều ý kiến và phản biện để đưa ra giải pháp tốt nhất. Vậy làm cách nào để thảo luận khéo léo và thuyết phục nhất? Tham khảo các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ngay dưới đây nha!

Tiếng Anh (English)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Let’s discuss the current status of the project. Hãy thảo luận về tình hình hiện tại của dự án.
What are your thoughts on the latest report? Bạn nghĩ gì về báo cáo mới nhất?
I’d like to get your input on the upcoming presentation. Tôi muốn nghe ý kiến của bạn về buổi thuyết trình sắp tới.
Can we go over the action items from the last meeting? Chúng ta có thể xem lại các mục hành động từ cuộc họp trước không?
What challenges do you foresee in the next phase of the project? Bạn dự đoán sẽ có những thách thức gì trong giai đoạn tiếp theo của dự án?
Let’s brainstorm ideas for improving our workflow. Hãy nghĩ cách để cải thiện quy trình làm việc của chúng ta.
I’d like to hear your perspective on the budget allocation. Tôi muốn nghe ý kiến của bạn về phân bổ ngân sách.
What’s your take on the current timeline for the project? Bạn nghĩ sao về lịch trình hiện tại của dự án?
Let’s explore different strategies to meet our targets. Hãy nghiên cứu các chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu của chúng ta.
Are there any roadblocks you’re facing in your tasks? Có bất kỳ rắc rối nào bạn đang gặp trong công việc không?
I’m open to suggestions on how we can streamline our processes. Tôi sẵn lòng nhận ý kiến đề xuất về cách chúng ta có thể tối ưu hóa quy trình làm việc.

Nhớ rằng, bạn có thể điều chỉnh các mẫu câu này để phản ánh đúng tình hình và ngữ cảnh công việc cụ thể của bạn.

3. Mẫu câu xin nghỉ phép cơ bản- Tiếng Anh công sở

[Tiếng Anh công sở] - 50+ Mẫu câu xin nghỉ phép bằng tiếng Anh cơ bản nơi công sở

Dưới đây là một bảng đơn giản với mẫu câu xin nghỉ phép trong môi trường công sở bằng tiếng Anh giao tiếp cơ bản, kèm theo dịch nghĩa tiếng Việt. Những mẫu câu này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào ngữ cảnh và quy định nghỉ phép của đơn vị mà bạn làm việc.

Tiếng Anh (English)

Tiếng Việt (Vietnamese)

I would like to request a day off on [date] due to [reason]. Tôi muốn xin nghỉ một ngày vào ngày [ngày] vì [lý do].
I need to take a leave of absence on [date] because of [reason]. Tôi cần xin nghỉ ngày [ngày] vì [lý do].
Can I request vacation time from [start date] to [end date]? Tôi có thể xin nghỉ phép từ ngày [ngày bắt đầu] đến ngày [ngày kết thúc] được không?
Due to unforeseen circumstances, I need to take a leave on [date]. Do các tình huống không lường trước, tôi cần xin nghỉ vào ngày [ngày].
I would like to request [number] days off starting from [start date]. Tôi muốn xin nghỉ [số] ngày bắt đầu từ ngày [ngày bắt đầu].
Is it possible for me to take a sick day on [date]? Có thể tôi xin nghỉ phép vì bệnh vào ngày [ngày] được không?
I need to attend a personal matter and would like to request a day off on [date]. Tôi cần điều chỉnh một vấn đề cá nhân và muốn xin nghỉ một ngày vào ngày [ngày].
I am not feeling well today and would like to take a sick leave. Tôi không cảm thấy khỏe hôm nay và muốn xin nghỉ phép vì bệnh.
I have a family emergency and need to take a leave of absence starting from [date]. Tôi đang có một tình huống khẩn cấp với gia đình và cần xin nghỉ từ ngày [ngày].
Can I request a half-day off on [date] for personal reasons? Tôi có thể xin nghỉ một nửa ngày vào ngày [ngày] vì lý do cá nhân được không?

Trên đây là nội dung của các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản nơi công sở, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn ứng dụng tiếng Anh công sở dễ dàng hơn. Hãy theo dõi phần tiếp theo của chủ đề “tiếng Anh công sở – Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản” để nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân nhé!

Xem thêm:

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com