[PHẦN 2] Mẫu câu tiếng Anh thương mại dẫn dắt bài thuyết trình

Ở phần trước chúng ta đã học các mẫu câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh thương mại sao cho thu hút và ấn tượng. Phần 2 này, Globish sẽ gửi đến bạn danh sách các mẫu câu dẫn dắt nội dung bài thuyết trình bằng tiếng Anh thương mại sao cho mạch lạc, cụ thể, rõ ràng.

Các phần của chủ đề Thuyết trình dự án có gì?

Thuyết trình hay hơn với các mẫu câu dẫn dắt bằng tiếng Anh thương mại

thuyết trình dựu án bằng tiếng anh

1. Mẫu câu chuyển ý trong bài thuyết trình

Dưới đây là một bảng các mẫu câu chuyển ý trong bài thuyết trình bằng tiếng Anh, cùng với phiên dịch tiếng Việt của chúng:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Let’s move on to the next point. Chúng ta hãy chuyển sang điểm tiếp theo.
Now, let’s shift our focus to… Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào…
Turning our attention to… Hãy chú ý đến…
Now, I’d like to discuss… Bây giờ, tôi muốn thảo luận về…
Moving forward, let’s consider… Tiến tới, hãy xem xét…
With that in mind, let’s explore… Với điều đó trong tâm trí, hãy khám phá…
Next up, we have… Tiếp theo, chúng ta có…
Another important point is… Một điểm quan trọng khác là…
Shifting gears, let’s talk about… Thay đổi hướng, hãy nói về…
Now, let’s move on to the final point. Bây giờ, chúng ta hãy điểm qua điểm cuối cùng.

Những câu này có thể giúp bạn chuyển đổi từ một phần trong bài thuyết trình của mình sang phần khác một cách mượt mà và dễ dàng hơn. Có rất nhiều cách để chuyển ý với các từ vựng, mẫu câu tiếng Anh hay. Tuy nhiên, khi thuyết trình với đốc tác, cấp trên hoặc khi thương lượng với khách hàng để thể hiện được tính chuyên nghiệp, bạn nên dùng tiếng Anh thương mại.

2. Mẫu câu thu hút sự tập trung

Dưới đây là một bảng các mẫu câu thu hút người nghe trong bài thuyết trình bằng tiếng Anh thương mại:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Let me share a fascinating story… Hãy để tôi kể một câu chuyện thú vị…
Imagine a world where… Hãy tưởng tượng một thế giới nơi…
Picture yourself in this situation… Hãy tưởng tượng mình trong tình huống này…
Have you ever wondered why…? Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao…?
What if I told you that…? Nếu tôi nói với bạn rằng…?
Consider this thought-provoking idea… Hãy xem xét ý tưởng đầy suy tư này…
This is a truly remarkable discovery… Điều này thật sự là một khám phá đáng kinh ngạc…
Let’s explore the possibilities of… Hãy cùng khám phá các khả năng của…
I’d like to introduce you to… Tôi muốn giới thiệu bạn với…
Pay close attention to this… Hãy chú ý đến điều này…

Những câu này giúp bạn thu hút sự chú ý và tạo sự tò mò trong bài thuyết trình của mình, khiến người nghe quan tâm và muốn biết thêm về chủ đề bạn đang thảo luận.

3. Mẫu câu yêu cầu người nghe bằng tiếng Anh thương mại

thuyết trình tiếng anh thương mại

Những câu này giúp bạn yêu cầu người nghe của mình tập trung vào nội dung của bài thuyết trình và tham gia tích cực trong quá trình lắng nghe và suy nghĩ về thông điệp bạn muốn truyền đạt.

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Can I have your attention, please? Tôi có thể có sự chú ý của các bạn không?
I’d like you to focus on… Tôi muốn các bạn tập trung vào…
Please take a moment to consider… Xin vui lòng dành một khoảnh khắc để xem xét…
Could you please listen carefully to… Bạn có thể vui lòng lắng nghe một cách cẩn thận về…
I invite you to think about… Tôi mời các bạn suy nghĩ về…
Let’s examine this idea together… Hãy cùng nhau xem xét ý tưởng này…
Take a minute to reflect on… Hãy dành một phút để suy ngẫm về…
I encourage you to ponder… Tôi khuyến nghị các bạn suy tư về…
Would you please consider… Bạn có thể xem xét về…
I’d like you to contemplate… Tôi muốn các bạn suy tư về…

Trên đây là các mẫu câu tiếng Anh thương mại bạn có thể sử dụng khi thuyết trình ở phần thân bài. Theo dõi phần [PHẦN 3] Mẫu câu kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh thương mại – Thuyết trình dự án để biết thêm cách sử dụng mẫu câu để kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh một cách mượt mà, trơn tru nhé!

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com