Globish là đối tác được chứng nhận tổ chức kỳ thi tại Thái Lan và Việt Nam.

Khóa học tiếng Anh chuyên sâu

Khác với các phương pháp học tiếng Anh truyền thống tập trung vào chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn, các bài học Globish tập trung vào việc xây dựng các tình huống thực tế. 

4 loại lớp học

Chương trình học Globish bao gồm nhiều hình thức lớp học khác nhau nhằm tạo ra một môi trường tiếng Anh hòa nhập để người học thành thạo ngôn ngữ theo ngữ cảnh.

Globish nền tảng học tiếng Anh giao tiếp online dành cho người đi làm

Lớp học 1 kèm 1 với huấn luyện viên tiếng Anh chuyên nghiệp và phản hồi dành riêng cho cá nhân.

Globish nền tảnh học tiếng Anh trực tuyến dành cho người đi làm bận rộn

Lớp học 1 kèm 4 mô phỏng cuộc thảo luận kinh doanh về các chủ đề cập nhật từ Brand Case Study TikTok cho đến Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Lớp học 1-10 tạo môi trường quốc tế để nhân viên thảo luận cải thiện phản xạ nghe nói.

Nền tảng E-Learning cung cấp không gian tự học để thực hành từ vựng chuyên môn với phương pháp microlearning.

4 giá trị cốt lõi