TIẾNG ANH SINH VIÊN

TIẾNG ANH TỔNG QUAN

Khoá học tiếng Anh tổng quan dành cho sinh viên giao tiếp cơ bản. Mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh từ cách phát âm, cách dùng từ, ngữ pháp tự nhiên như người bản xứ thông qua việc nhập vai vào nhiều bối cảnh sống hằng ngày và chuẩn bị hội nhập doanh nghiệp.

tiếng anh online

DU HỌC TẠI CHỖ 

Chương trình Tiếng Anh du học tại chỗ, nền tảng tiếng Anh học du học tại chỗ phù hợp với sinh viên đang học tại Việt Nam có nhu cầu bổ sung tiếng Anh chuyên ngành, nâng cao trình độ cá nhân để ứng dụng ngay sau khi ra trường.

học ngữ pháp tiếng anh giao tiếp

TIẾNG ANH HOÀN THIỆN GIAO TIẾP 

Đây là chương trình Free talk dành cho sinh viên đã có trình độ tiếng Anh từ khá trở lên. Mong muốn rèn luyện, duy trì và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát hơn thông qua các buổi học với chủ đề tự do lựa chọn cùng giáo viên chuẩn CEFR

QUY ĐỔI TRÌNH ĐỘ TẠI GLOBISH

VIDEO LỚP HỌC DEMO

    Đăng ký tư vấn
    Chọn khóa học cần tư vấn