Chi tiết khóa học

Tiếng Anh cho môi trường kinh doanh chuyên nghiệp. Khóa học được thiết kế mang tính thực tế giúp tạo sự tự tin cho người học khi sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh thương mại Globish sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những nhân viên:

 • Có chuyên môn cao trong lĩnh vực của họ nhưng gặp rào cản về ngôn ngữ để tổ chức và điều phối các cuộc hợp quan trọng và gặp gỡ với các đối tác và khách hàng quốc tế
 • Những người quản lý mới được bổ nhiệm cần nâng cao kỹ năng để phù hợp với mô tả công việc mới của họ
 • Đội ngũ bán hàng mới cần thích ứng với nhu cầu mở rộng thị trường ra toàn cầu của công ty.

Course Outline G4 – Intermediate

Interactions With Customers

Lesson 1 Preparing for Customer Conversations
Lesson 2  Greeting Customers
Lesson 3 Understanding Customer’s Needs
Lesson 4 Making a Sale
Lesson 5 Handling Customer Complaints
Lesson 6 Review and Practice

Dealing With Work Issues

Lesson 7 Handling a Missing Order
Lesson 8 Handling Faulty Goods
Lesson 9 Getting to Speak to the Authority
Lesson 10 Giving Ultimatums
Lesson 11 Setting Deadlines
Lesson 12 Review and Practice

Presentation

Lesson 13 Introduction to a Presentation
Lesson 14 Delivering the Main Idea
Lesson 15 Moving On to the Next Point
Lesson 16 Concluding the Presentation
Lesson 17 Dealing with Questions
Lesson 18 Review and Practice

Written Communication

Lesson 19 Formal Email
Lesson 20 Informal Email
Lesson 21 Texting
Lesson 22 Agenda
Lesson 23 Abbreviations & Acronyms
Lesson 24 Review and Practice

Social Situations

Lesson 25 Invitations
Lesson 26 Socializing with Your Colleagues
Lesson 27 Formal Business Dinner
Lesson 28 Entertaining Clients
Lesson 29 Accepting and Declining Invitations
Lesson 30 Review and Practice

At an Event

Lesson 31 Presenting Your Company
Lesson 32 Talking About Product and Service
Lesson 33 Starting a Conversation
Lesson 34 Asking for Information
Lesson 35 Acquiring Business Contacts
Lesson 36 Review and Practice

Những điều bạn nên biết

 • Học bằng máy tính cá nhân (Personal Computer), máy tính bảng (Tablet) hoặc điện thoại thông minh (Smartphone).
 • Cần trang bị Internet với tốc độ đường truyền tối thiểu là 3Mbps.
 • Cần trang bị camera trước, tai nghe có microphone.
 • Cần đăng ký trước lịch học.
 • Có thể huỷ lịch học đã đăng ký nếu cảm thấy bất tiện.
 • Có thể lựa chọn giáo viên yêu thích.
 • Tương tác trực tiếp với giáo viên, chú trọng vào việc luyện nói.

  Tư vấn giải pháp tiếng Anh Doanh Nghiệp