Chi tiết khóa học

Chương trình tiếng Anh cho những người làm việc trong ngành công nghệ. Hiểu các biệt ngữ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của nhân viên  trong môi trường chuyên nghiệp. Globish English for Tech Talents sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp nhân viên của bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh giúp họ có thể:

 • Quản lý các thành viên đội nhóm công nghệ và cộng tác với các đồng nghiệp quốc tế
 • Phát triển báo cáo và thuyết trình bằng tiếng Anh với sự tự tin và tác phong chuyên nghiệp.

Course Outline G4 – Intermediate

Social Exchange in the Workplace

Lesson 1 Setting up a New Team
Lesson 2 Professional Experience
Lesson 3 Changing the Topics
Lesson 4 Sharing Point of View
Lesson 5 Cross Cultural Communication
Lesson 6 Practice and Evaluation

One-on-one Meetings

Lesson 7 Positive Feedback
Lesson 8 Receiving Constructive Criticism
Lesson 9 Expressing Goals and Expectations
Lesson 10 Stating Concerns
Lesson 11 Self-reflection
Lesson 12 Practice and Evaluation

Formal Discussion

Lesson 13 Making Polite Excuses
Lesson 14 Delivering the Main Idea
Lesson 15 Agreement and Disagreement
Lesson 16 Facts and Opinions
Lesson 17 Q&A Sessions
Lesson 18 Practice and Evaluation

Informal Discussion

Lesson 19 Discussing Projects Lesson 20 Giving Updates Lesson 21 Reporting Issues Lesson 22 Contributing Expertise Lesson 23 Giving Retrospective Feedback Lesson 24 Practice and Evaluation

Business Events

Lesson 25 Planning an Event Lesson 26 Making Invitations Lesson 27 Responding to Invitations Lesson 28 Attending an Event Lesson 29 Making a Complaint Lesson 30 Practice and Evaluation

Promotion Interviews

Lesson 31 Discussing Candidates Lesson 32 Breaking the Ice Lesson 33 Answering Job-related Questions Lesson 34 Sharing Viewpoints Lesson 35 Finalizing Lesson 36 Practice and Evaluation

Những điều bạn nên biết

 • Học bằng máy tính cá nhân (Personal Computer), máy tính bảng (Tablet) hoặc điện thoại thông minh (Smartphone).
 • Cần trang bị Internet với tốc độ đường truyền tối thiểu là 3Mbps.
 • Cần trang bị camera trước, tai nghe có microphone.
 • Cần đăng ký trước lịch học.
 • Có thể huỷ lịch học đã đăng ký nếu cảm thấy bất tiện.
 • Có thể lựa chọn giáo viên yêu thích.
 • Tương tác trực tiếp với giáo viên, chú trọng vào việc luyện nói.

  Tư vấn giải pháp tiếng Anh Doanh Nghiệp