Giới thiệu chung

Khóa học tiếng Anh công nghệ thông tin với hệ thống từ vựng và chuyên đề nhằm phục vụ dành riêng cho đối tượng học viên làm việc trong ngành công nghệ thông tin. 

Mục tiêu: sử dụng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự tin bày tỏ quan điểm trong các buổi họp, đề xuất các giải pháp mới đầy thuyết phục. Ứng dụng thành thạo tiếng Anh dễ dàng giao tiếp cùng đồng nghiệp và đối tác trao đổi về dự án rõ ràng và nhịp nhàng nhất. 

Chủ đề chính: Tư duy phản biện, tư duy logic khi thuyết trình dự án, đọc tài liệu công nghệ thông tin, trao đổi thông tin với đối tác, phỏng vấn, lập kế hoạch cá nhân giao tiếp làm việc đội nhóm…

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G1

CHI TIẾT

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G1 được thiết kế cho những người mới bắt đầu học trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự giới thiệu về bản thân và những người khác, tham gia vào các cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp với đa dạng các chủ đề, bày tỏ quan điểm trong các buổi họp và hỏi về công việc liên quan đến vai trò và trách nhiệm của mình.

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G2

CHI TIẾT

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G2 được thiết kế cho những người mới bắt đầu học trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể đưa ra lời yêu cầu gợi ý hoặc hỗ trợ hoặc từ chối một cách lịch sự, đưa ra các hướng dẫn đơn giản, trao đổi thông tin về công việc, truyền tải thông điệp một cách chuyên nghiệp trong buổi thuyết trình và thảo luận về các chủ đề phức tạp liên quan đến công việc với đồng nghiệp và những người khác.

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G3

Chi tiết

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G3 được thiết kế cho những người thuộc trình độ sơ trung cấp trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể đưa ra mô tả ngắn gọn rõ ràng về các kế hoạch và thoả thuận, thảo luận các vấn đề và đề xuất giải pháp trong các cuộc họp và mô tả chi tiết về công việc cũng như trách nhiệm và nhiệm vụ của mình cho đồng nghiệp và những người khác.

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G4

CHI TIẾT

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G4 được thiết kế cho những người thuộc trình độ trung cấp trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể mở đầu cuộc trò chuyện, bày tỏ, trao đổi ý kiến, đưa ra lý do, khiếu nại, thực hiện một buổi phỏng vấn đơn giản và đưa ra nhận xét, đặc biệt là trong các tình huống liên quan đến công việc với đồng nghiệp và những người khác.

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G5

CHI TIẾT

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G5 được thiết kế cho những người học trình độ nâng cao trong lĩnh vực công nghệ. Khóa học tập trung vào xây dựng hội thoại trong các tình huống liên quan đến vấn đề xã hội và con người ở mức độ phức tạp, bao gồm sự khác biệt xã hội, phong cách giao tiếp, tin tức, nỗi sợ hãi, điểm mạnh – điểm yếu, cuộc sống, an ninh, nhu cầu cơ bản của con người, và sức khỏe tinh thần – thể chất.

tiếng anh giao tiếp công sở

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G6

chi tiết

Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin G6 được thiết kế cho những người học trình độ nâng cao trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể xử lý một cách hiệu quả các cuộc thảo luận liên quan đến công việc, đưa ra các phản hồi hữu ích mang tính xây dựng, mô tả chi tiết các kế hoạch và dự định trong tương lai, thể hiện mức độ đồng ý và phản đối trong một cuộc tranh luận, đưa ra lời khuyên về nhiều chủ đề khác nhau.