CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiếng Anh giao tiếp

TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

Tiếng anh sinh viên

TIẾNG ANH SINH VIÊN

Tiếng Anh giao tiếp Online

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

giao tiếp tiếng Anh

TIẾNG ANH TỔNG QUAN

Khoá học tiếng Anh tổng quan dành cho người giao tiếp cơ bản. Mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh từ cách phát âm, cách dùng từ, ngữ pháp tự nhiên như người bản xứ thông qua việc nhập vai vào nhiều bối cảnh sống hằng ngày.

Tiếng Anh Thương Mại

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Khóa học tiếng Anh thương mại dành riêng cho người đi làm, xây dựng tình huống môi trường công sở ảo giúp học viên nhập vai và ứng dụng tiếng Anh tự nhiên nhất. Nội dung đào tạo và hệ thống từ vựng chuyên nghiệp, ngữ pháp nâng cao.

TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khóa học tiếng Anh kỹ thuật công nghệ với hệ thống từ vựng và chuyên đề nhằm phục vụ dành riêng cho đối tượng học viên làm việc trong ngành công nghệ thông tin.

TIẾNG ANH SINH VIÊN

TIẾNG ANH TỔNG QUAN

Khóa học tiếng Anh tổng quan dành cho sinh viên với mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Ứng dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập, làm việc,….

VIDEO LỚP HỌC DEMO

    Đăng ký tư vấn
    Chọn khóa học cần tư vấn