Top 3 chủ đề và những câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng

Top 3 chủ đề và những câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng

Vì sao tiếng Anh giao tiếp công sở quan trọng?

 

tiếng Anh giao tiếp

Bạn làm việc trong môi trường công sở và muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh giao tiếp của mình? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn Top 3 chủ đề phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp công sở và cung cấp những câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng. Với kiến thức từ bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn trong việc giao tiếp và xử lý các tình huống trong công việc hàng ngày.

 Tiếng Anh Giao tiếp trong cuộc họp

Cuộc họp là một phần quan trọng của công việc văn phòng. Để có thể tham gia và góp ý hiệu quả trong cuộc họp bằng tiếng Anh giao tiếp công sở, dưới đây là một số câu giao tiếp công sở thông dụng mà bạn có thể sử dụng:

 • Good morning/afternoon, everyone. Let’s get started, shall we?
  Chào buổi sáng/buổi chiều, mọi người. Chúng ta bắt đầu nhé?
 • I’d like to introduce myself. My name is [your name] and I work in the [department/position].
  Tôi muốn giới thiệu bản thân. Tên tôi là [tên của bạn] và tôi làm việc ở [bộ phận/vị trí].)
 • Could you please clarify what you mean by [specific term]?
  Bạn có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của [khái niệm cụ thể] được không?
 • I have a question regarding [agenda item].
  Tôi có một câu hỏi liên quan đến [vấn đề trong chương trình].
 • I’d like to add something to what [colleague’s name] just said.
  Tôi muốn bổ sung vào những gì [tên đồng nghiệp] vừa nói.
 • Let’s move on to the next agenda item, shall we?
  Chúng ta tiếp tục với mục tiếp theo, được không?
 • Could you please summarize the main points of this discussion?”
  Bạn có thể tóm tắt các điểm chính của cuộc thảo luận này được không?
 • Thank you for your input. We’ll take it into consideration.”
  Cám ơn bạn đã đóng góp. Chúng tôi sẽ xem xét nó.

Tiếng Anh Giao tiếp qua email

tiếng anh giao tiếp công sở

Việc tiếng Anh giao tiếp qua email là một khía cạnh quan trọng trong công việc hàng ngày. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng khi viết email:

 • Dear [recipient’s name],
  Kính gửi [tên người nhận],
 • I hope this email finds you well.
  Tôi hy vọng bạn đang khỏe.
 • I’m writing to follow up on our previous conversation/meeting regarding [subject].
  Tôi viết để tìm hiểu thêm về cuộc trò chuyện/gặp gỡ trước đó của chúng ta liên quan đến [chủ đề].
 • Please find attached the file/document you requested.
  Vui lòng tìm thấy đính kèm tệp/tài liệu mà bạn yêu cầu.
 • Could you please provide me with more details about [specific information]?
  Bạn có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin về [thông tin cụ thể] được không?
 • I apologize for the delay in my response.
  Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc phản hồi của tôi.
 • Thank you for your attention to this matter.
  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này.
 • Looking forward to hearing from you soon.
  Mong sớm nhận được tin từ bạn.

Tiếng Anh Giao tiếp trong cuộc thảo luận và đàm phán

Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả trong cuộc thảo luận và đàm phán là khả năng quan trọng trong công việc. Dưới đây là một số câu tiếng Anh giao tiếp công sở thông dụng để sử dụng trong các tình huống này:

 • I understand your point of view, but have you considered [alternative perspective]?
  Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng bạn đã xem xét [quan điểm khác] chưa?
 • Let’s find a compromise that works for both parties.
  Hãy tìm ra một sự thỏa thuận giữa hai bên.
 • I appreciate your input, and I’d like to propose another solution.
  Tôi đánh giá cao ý kiến của bạn, và tôi muốn đề xuất một giải pháp khác.
 • It seems we’ve reached an impasse. How can we move forward from here?
  Có vẻ như chúng ta đạt đến một bước đường cùng. Làm sao để chúng ta tiến lên từ đây?
 • Let’s take a break and reconvene later to discuss further.
  Chúng ta hãy nghỉ ngơi và họp lại sau để thảo luận kỹ hơn.
 • I’d like to propose a deadline extension to ensure quality work.
  Tôi muốn đề xuất gia hạn để đảm bảo công việc chất lượng.
 • We need to reach a consensus before moving forward.
  Chúng ta cần đạt được sự nhất trí trước khi tiến lên.
 • Thank you for your patience and cooperation throughout this discussion.
  Cảm ơn sự kiên nhẫn và sự hợp tác của bạn trong suốt cuộc thảo luận này.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu top 3 chủ đề phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp công sở và cung cấp những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng cho mỗi chủ đề. Việc nắm vững những kỹ năng này sẽ giúp bạn tự tin và thành công trong việc giao tiếp trong môi trường công sở. Hãy thực hành và áp dụng những câu này vào công việc hàng ngày của bạn để xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cuối cùng, Globish hy vọng rằng bài viết này đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn trở thành một người đi làm có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp xuất sắc. Hiện tại Globish đang cung cấp hai khóa học General/Busuniess English cho người đi làm bận rộn với hình thức học tập độc quyền. 

Bạn có thể tham khảo kỹ hơn tại website: Globishvietnam.com hoặc Fanpage:https://www.facebook.com/