[PHẦN 1] Mở đầu bài thuyết trình dự án bằng tiếng Anh thương Mại

Trong một buổi thuyết trình có đối tác nước ngoài, khi đó bạn buộc phải sử dụng vốn tiếng Anh của mình để truyền đạt một cách chuyên nghiệp và rõ ràng. Dưới đây Globish sẽ gợi ý cho bạn top các câu tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp khi thuyết trình, điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và dễ dàng chinh phục được người nghe.

Các phần của chủ đề thuyết trình dự án có gì?

10 Câu mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh thương mại

thuyết trình dự án bằng tiếng anh

Dưới đây là một bảng gồm 10 câu mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh trong công việc, kèm theo phiên dịch tiếng Việt:

STT

Câu Mở Đầu (Tiếng Anh)

Dịch Tiếng Việt

1 “Good morning, everyone. I appreciate your presence today.” “Chào buổi sáng, tất cả mọi người. Tôi đánh giá cao sự hiện diện của quý vị hôm nay.”
2 “Thank you for joining us for this important presentation.” “Cảm ơn bạn đã tham gia buổi thuyết trình quan trọng này.”
3 “I’d like to begin by introducing our team and our objectives.” “Tôi muốn bắt đầu bằng việc giới thiệu đội ngũ của chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi.”
4 “Today, I want to discuss the latest trends in our industry.” “Hôm nay, tôi muốn thảo luận về các xu hướng mới nhất trong ngành của chúng ta.”
5 “Have you ever wondered how technology is reshaping our business?” “Quý vị đã bao giờ tự hỏi làm thế nào công nghệ đang thay đổi cách làm kinh doanh của chúng ta chưa?”
6 “The purpose of today’s presentation is to unveil our new product line.” “Mục tiêu của buổi thuyết trình hôm nay là giới thiệu dòng sản phẩm mới của chúng tôi.”
7 “Feel free to ask questions throughout the presentation, and we’ll address them at the end.” “Hãy thoải mái đặt câu hỏi trong suốt buổi thuyết trình, và chúng tôi sẽ trả lời chúng vào cuối.”
8 “What I’m about to share will have a significant impact on our company’s future.” “Những thông tin tôi sắp chia sẻ sẽ có tác động đáng kể đến tương lai của công ty chúng ta.”
9 “Let’s explore some innovative solutions to the challenges we’re currently facing.” “Hãy cùng khám phá một số giải pháp đổi mới cho những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt.”
10 “In the next few minutes, I’ll take you on a journey through our recent achievements.” “Trong vài phút tới, tôi sẽ đưa quý vị vào một hành trình qua những thành tựu gần đây của chúng tôi.”

Hãy tùy chỉnh và sử dụng các câu mở đầu này tùy theo nội dung và mục tiêu cụ thể của bạn trong buổi thuyết trình. Lưu ý, hãy sử dụng những từ vựng và câu cụm từ tiếng Anh thương mại để tăng tính chuyên nghiệp nhé!

Giới thiệu chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh

thuyết trình dự án bằng tiếng anh

Dưới đây là một bảng gồm các mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình bằng tiếng Anh thương mại, kèm theo phiên dịch tiếng Việt:

STT Câu Giới Thiệu Chủ Đề (Tiếng Anh)

Dịch Tiếng Việt

1 “Today, I’ll be discussing the impact of digital transformation on our industry.” “Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về tác động của sự biến đổi số đối với ngành của chúng ta.”
2 “In this presentation, we’ll delve into the key trends shaping the future of our business.” “Trong buổi thuyết trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những xu hướng quan trọng đang định hình tương lai của doanh nghiệp chúng ta.”
3 “I’m excited to share with you our latest research findings on consumer behavior.” “Tôi rất phấn khích được chia sẻ với quý vị những kết quả nghiên cứu mới nhất về hành vi của người tiêu dùng.”
4 “Let’s explore the strategies for sustainable growth in today’s competitive market.” “Hãy cùng tìm hiểu về các chiến lược để đạt được sự phát triển bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.”
5 “Our focus today will be on the importance of cybersecurity in safeguarding our data.” “Trọng tâm của chúng ta hôm nay sẽ là về sự quan trọng của bảo mật mạng trong việc bảo vệ dữ liệu của chúng ta.”
6 “This presentation aims to shed light on the role of innovation in driving industry advancements.” “Buổi thuyết trình này nhằm mục đích làm sáng tỏ vai trò của sự đổi mới trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của ngành.”
7 “We’ll be exploring the challenges and opportunities of expanding our market internationally.” “Chúng ta sẽ khám phá những thách thức và cơ hội của việc mở rộng thị trường quốc tế của chúng ta.”
8 “In today’s presentation, we’ll discuss the future of remote work and its impact on our organization.” “Trong buổi thuyết trình hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về tương lai của làm việc từ xa và tác động của nó đối với tổ chức của chúng ta.”
9 “I’m here to present our new product lineup and how it meets the evolving customer demands.” “Tôi ở đây để giới thiệu dòng sản phẩm mới của chúng tôi và cách nó đáp ứng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.”
10 “This presentation will provide insights into the strategies for achieving sustainable development goals.” “Buổi thuyết trình này sẽ mang đến cái nhìn về các chiến lược để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.”

Hãy lựa chọn câu giới thiệu chủ đề bằng những cụm từ tiếng Anh thương mại phù hợp nhất với nội dung của bạn trong buổi thuyết trình, tránh lan man.

học tiếng anh thương mại
Chinh phục mức lương 3000$ với tiếng Anh thương mại

Vậy thân của một bài thuyết trình trong công việc thì cần diễn đạt như thế nào Cùng theo dõi [PHẦN 2] Mẫu câu dẫn dắt bài thuyết trình tiếng Anh thương mại – Thuyết trình dự án nhé!

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com