Chuẩn bị bài nói tiếng Anh thương mại nhanh với cấu trúc 5W

Việc chuẩn bị bài nói tiếng Anh thương mại hiệu quả không chỉ giúp bạn thể hiện rõ ràng ý tưởng mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với đối tác và khách hàng quốc tế. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cấu trúc 5W (What – Where – When – Why – Which) để chuẩn bị bài nói một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cùng Globish tìm hiểu ngay nhé!

Tham khảo: 5 phương pháp luyện đọc tiếng Anh online hiệu quả cho người đi làm bận rộn

Áp dụng cấu trúc 5W trong bài nói tiếng Anh thương mại

Áp dụng cấu trúc 5W trong bài nói tiếng Anh thương mại

What (Gì) – Giới Thiệu vấn đề

Khi bắt đầu một bài nói tiếng Anh thương mại, điều quan trọng là phải giới thiệu rõ ràng vấn đề hoặc chủ đề mà bạn sẽ đề cập. Ví dụ, nếu bạn đang giới thiệu về một sản phẩm mới của công ty, bạn có thể nói:
“Today, I would like to introduce our latest product innovation, the XYZ Series, designed to revolutionize the market regarding efficiency and sustainability.”

Where (Ở đâu) và When (Khi nào) – Ngữ cảnh và thời gian

Tiếp theo, bạn cần cung cấp thông tin về ngữ cảnh và thời gian liên quan đến chủ đề. Ví dụ:
“This presentation will focus on how the XYZ Series can benefit our clients globally, starting with its launch next month at the industry’s largest trade fair in Singapore.”

Why (Tại sao) – Lợi ích và ý nghĩa

Đưa ra lý do tại sao vấn đề bạn đề cập quan trọng và lợi ích mà nó mang lại. Ví dụ:
“The XYZ Series enhances productivity by 30% and reduces carbon emissions, aligning with our commitment to sustainable development and corporate social responsibility.”

Which (Loại) – Chi tiết cụ thể

Cuối cùng, cung cấp các chi tiết cụ thể về sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp bạn đang giới thiệu. Ví dụ:
“We have integrated state-of-the-art technology in the XYZ Series, featuring advanced AI algorithms and IoT connectivity to optimize operational efficiency across various sectors.”

5 Ví dụ tiếng Anh thương mại khi áp dụng cấu trúc 5W

Để minh họa cụ thể hơn về cách sử dụng cấu trúc 5W trong bài nói tiếng Anh thương mại, hãy xem ví dụ sau đây:

1. Ví dụ về giới thiệu sản phẩm mới

5 Ví dụ tiếng Anh thương mại khi áp dụng cấu trúc 5W

What (Gì): “Today, I’m excited to present our latest product innovation, the XYZ SmartWatch.”

Where & When (Ở Đâu và Khi Nào): “This groundbreaking device will launch at the Consumer Electronics Show in Las Vegas next month.”

Why (Tại Sao): “The XYZ SmartWatch combines sleek design with cutting-edge health monitoring technology, providing users with real-time data and enhancing their lifestyle.”

Which (Loại): “It integrates heart rate monitoring, GPS tracking, and waterproof features, catering to fitness enthusiasts and tech-savvy individuals alike.”

2. Ví dụ về giới thiệu chiến lược mở rộng thị trường

Ví dụ về giới thiệu chiến lược mở rộng thị trường

What (Gì): “Today, I’d like to share our strategic initiative—the expansion into the Latin American market.”

Where & When (Ở Đâu và Khi Nào): “We are targeting key cities such as São Paulo, Mexico City, and Buenos Aires, with the rollout scheduled for the second quarter of this year.”

Why (Tại Sao): “This expansion aims to capitalize on the region’s growing economy and increasing demand for our products.”

Which (Loại): “Our approach includes localized marketing campaigns, partnerships with local distributors, and customized product offerings to meet regional preferences.”

3. Ví dụ về giới thiệu chiến lược phát triển sản phẩm

What (Gì): “I am pleased to introduce our new software solution, Project Phoenix, designed to revolutionize workflow management in the healthcare sector.”

Where & When (Ở Đâu và Khi Nào): “The official launch will take place at the HealthTech Conference in Berlin next week.”

Why (Tại Sao): “Project Phoenix streamlines administrative tasks, enhances patient care coordination, and improves operational efficiency for healthcare providers.”

Which (Loại): “It includes features such as real-time data analytics, secure cloud storage, and interoperability with existing hospital systems.”

4. Ví dụ về giới thiệu chiến lược tăng cường sự hiện diện trực tuyến

What (Gì): “Today, I’m going to outline our digital marketing strategy to enhance online presence and customer engagement.”

Where & When (Ở Đâu và Khi Nào): “We will roll out the campaign across major social media platforms starting next month.”

Why (Tại Sao): “This initiative aims to reach a broader audience, increase brand awareness, and drive traffic to our e-commerce platform.”

Which (Loại): “Our strategy includes targeted ads, influencer partnerships, SEO optimization, and content marketing to maximize online visibility and conversions.”

5. Ví dụ về giới thiệu chương trình đào tạo nội bộ mới

Ví dụ về giới thiệu chương trình đào tạo nội bộ mới

What (Gì): “I’m excited to announce our new internal training program, Leadership Development 2.0, aimed at nurturing future leaders within our organization.”

Where & When (Ở Đâu và Khi Nào): “The program will kick off next month at our headquarters and will run throughout the year.”

Why (Tại Sao): “Leadership Development 2.0 is designed to cultivate managerial skills, foster innovation, and strengthen our corporate culture.”

Which (Loại): “Participants will engage in workshops, mentoring sessions with senior executives, and hands-on projects to develop leadership competencies.”

Với Globish, nền tảng tiếng Anh thương mại trực tuyến chuẩn Phần Lan, bạn sẽ được học từ các chuyên gia có kinh nghiệm, với phương pháp giảng dạy hiện đại và nội dung được cập nhật thường xuyên. Đăng ký khóa học ngay để nâng cao khả năng giao tiếp và thành thạo tiếng Anh thương mại trong môi trường công sở quốc tế!

Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiện lợi di chuyển. 

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Globish nền tảng học tiếng Anh thương mại online dành riêng cho người đi làm

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com