Phỏng vấn bằng Tiếng Anh – Top 6 câu hỏi thường gặp

98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa 2 ứng viên có cùng trình độ. Và hơn 95% nhà tuyển dụng đồng ý trả lương cao hơn 30% cho các ứng viên giỏi tiếng Anh. Đặc biệt, 100% tập đoàn đa quốc gia yêu cầu ứng viên phải có thể giao tiếp tiếng Anh. Hôm nay, Globish sẽ chia sẻ top các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh và cách trả lời chúng. Mong bài viết này sẽ trang bị thêm cho bạn hành trang để bước vào các tập đoàn đa quốc gia.

Phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại Globish
Phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết chủ đề phỏng vấn bao gồm:

  1. Phỏng vấn ngành ngân hàng bằng tiếng Anh
  2. Phỏng vấn tiếng Anh ngành Marketing

1. Câu hỏi đầu tiên trong top các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh Can you introduce yourself?

Phỏng vấn tiếng Anh giới thiệu bản thân luôn là câu hỏi đầu tiên trong chuỗi các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Sẽ có nhiều người lầm tưởng đây chỉ là câu hỏi thông thường để bạn tự giới thiệu về bản thân như tên, tuổi, nơi ở…Đây là câu hỏi mà nhà tuyển dụng muốn xem bạn đã thực sự chuẩn bị để nói khái quát một cách ngắn gọn nhất về kinh nghiệm, bằng cấp, sở thích bằng một sự tự tin nhất định, biết sử dụng chính xác ngữ pháp vào câu trả lời – từ đó nhà tuyển dụng cũng sẽ mường tượng ra cảnh bạn sẽ giới thiệu công ty họ như thế nào trong mắt đối tác trong tương lai.

Ví dụ để trả lời câu phỏng vấn bằng tiếng Anh giới thiệu bản thân từ Globish:

Hi, I’m Globish. I’m 28 years old, I graduated with a degree in business administration from Ho Chi Minh City University of Economics in 2015. I used to work for business development at Globish Academia Vietnam for 6 years, and brought in revenue 50 billion VND in the last year of work. With my experience and achievements, I am confident that I am the right person for the position of regional business manager that the corporation is looking for. I look forward to being a perfect piece in the group’s development picture in the next 5 years.

Xin chào, tôi là Globish, năm nay 28 tuổi, tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2015. Tôi đã từng làm việc cho bộ phận phát triển doanh nghiệp (B2B) tại Globish Academia Vietnam trong 6 năm, và đã mang lại doanh thu 50 tỷ đồng trong năm cuối cùng. Với bề dày kinh nghiệm và thành tích đạt được, tôi tự tin mình là người phù hợp cho vị trí Giám đốc kinh doanh vùng mà tập đoàn đang tìm kiếm. Tôi mong muốn trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh phát triển của tập đoàn trong 5 năm tới.

2. What are your strengths? – Điểm mạnh của bạn là gì? –  là câu hỏi thứ 2 trong top các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh công sở.

Đây là câu hỏi rất thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Khi nhà tuyển dụng hỏi câu này, họ mong nhận được sự tự tin về bản thân, về khả năng tự nhìn nhận những điểm mạnh nhất của ứng viên. Có rất nhiều ứng viên không biết mình thực sự mạnh ở điểm nào, bạn còn không biết mình mạnh ở điểm nào thì làm sao nhà tuyển dụng có thể trao cơ hội to lớn cho bạn. Hãy đưa ra điểm mạnh của bạn thân sao cho phù hợp nhất với tính chất công việc của tập đoàn.

Ví dụ để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên từ Globish:

I believe my greatest strength is my ability to see many aspects of a problem and solve problems with numbers. The first thing when faced with a dilemma, I need to re-statistic the numbers, from there to come up with the most optimal plan to harmonize the company’s costs and revenue. Looking at all sides of the problem combined with aggregated data makes emotional problem-solving almost a word out of my dictionary.

Tôi tin rằng điểm mạnh lớn nhất của bản thân là khả năng nhìn nhận theo nhiều khía cạnh và giải quyết vấn đề bằng những con số. Việc đầu tiên khi đứng trước 1 vấn đề nan giải, tôi cần thống kê lại các con số, từ đó đưa ra phương án tối ưu nhất để hài hòa giữa chi phí công ty và doanh thu mang lại.  Việc xem xét tất cả khía cạnh vấn đề kết hợp với các số liệu tổng hợp khiến việc giải quyết vấn đề bằng cảm tính gần như là từ không có trong từ điển của tôi

Tìm hiểu thêm về khóa học phát triển kỹ năng tiếng Anh thương mại tại: Tiếng Anh thương mại Globish.

3. What are your weaknesses? – Điểm yếu của bạn là gì?

Đây thực sự là một câu hỏi “bẫy” trong top các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nếu bạn quá thành thật thì sẽ khiến nhà tuyển dụng đánh giá thấp về khả năng của bạn, nhưng nếu bạn trả lời qua loa, những điểm yếu chung chung thì nhà tuyển dụng sẽ nghĩ bạn không thành thật và không biết tự nhìn nhận khuyết điểm để cải thiện. Vì vậy, câu trả lời tối ưu cho vấn đề này là hãy là nhẹ nhàng khuyết điểm của bạn thân và khuyết điểm ấy sẽ ít ảnh hưởng đến công việc nhất có thể.

Ví dụ từ Globish để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên:

My biggest weakness is always caring too much. Although I still exceed KPI, I am always in a state of stress and fatigue. But from the sharing of my colleagues and the guidance of the old mentor, it helped me understand that teamwork is a way to help me have more teammates and practice management skills – it was a very good stepping stone to help me apply for the position of regional director at the corporation.

Điểm yếu lớn nhất của tôi là tôi luôn tự ôm đồm nhiều việc. Mặc dù vẫn vượt KPI, nhưng lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng từ sự chia sẻ của đồng nghiệp và sự hướng dẫn của anh mentor cũ đã giúp tôi hiểu ra làm việc nhóm là cách giúp tôi có thêm đồng đội và rèn luyện khả năng quản lý – từ đó là bước đệm to lớn giúp tôi tự tin ứng tuyển vị trí quản lý vùng tại tập đoàn.

Phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại
Phỏng vấn bằng tiếng Anh thương mại

4. Why are you leaving your job? – Tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ?

Hãy thành thật ở câu hỏi này, bởi lẽ, các tập đoàn lớn luôn biết cách xác thực lại các việc bạn đã trải qua ở công ty cũ. Điều cấm kỵ nhất là nói xấu về công ty cũ hoặc lãnh đạo cũ. Cái bạn cần đưa ra ở đây là những mục tiêu mà tại công ty cũ đã không thể mang đến cho bạn và bạn muốn thực hiện chúng ở công ty mới.

Ví dụ từ Globish để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên:

After 6 years working at Globish, I have gained a lot of experience and valuable lessons from my predecessors and former boss. However, I do not want to do business only in Ho Chi Minh City, but I want my knowledge and experience to be applied in the larger market, namely the whole of Vietnam – beyond Southeast Asia, and this position is the place where I can achieve my goals.

Sau 6 năm lại việc tại Globish, tôi được rất nhiều kinh nghiệm, bài học quý báu từ các anh/chị đi trước, sếp cũ. Tuy nhiên, tôi không muốn chỉ kinh doanh ở TPHCM, mà tôi muốn kiến thức và trải nghiệm của tôi sẽ được áp dụng ở thị trường lớn hơn, cụ thể là toàn Việt Nam – xa hơn là Đông Nam Á, và vị trí mà tôi ứng tuyển này chính là nơi tôi có thể thực hiện mục tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm về khóa học phát triển kỹ năng tiếng Anh thương mại tại: Tiếng Anh thương mại Globish.

5. Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất trong top các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Câu hỏi này quyết định tới 80% bạn có thể được nhận việc hay không. Điều nhà tuyển dụng mong muốn khi hỏi câu này là được nhìn thấy bạn khẳng định lại giá trị của bạn có thực sự phù hợp nhất với vị trí mà công ty đang tìm không – người viết dùng từ phù hợp nhất chứ không phải là giỏi nhất.

Ví dụ từ Globish để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên:

Firstly, I have 6 years of experience in the field. Secondly, I have 2 years of experience as a sales manager. Third, my goal is also the company’s goal – expanding the business to the whole Vietnam market. Those are the reasons that make me the most suitable person for the position of regional manager that the corporation is looking for.

Thứ nhất, tôi có bề dày kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực của tập đoàn. Thứ 2, tôi có kinh nghiệm 2 năm làm sale manager. Thứ 3, mục tiêu của tôi cũng chính là mục tiêu của công ty – mở rộng kinh doanh ra toàn thị trường Việt Nam. Đó là những lý do khiến tôi là nhân sự phù hợp nhất cho vị trí quản lý vùng mà tập đoàn đang tìm kiếm.

6. What are your long term goals? Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?

Đây là một câu hỏi khá phổ biến trong các buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh cho vị trí quản lý, trưởng nhóm, trưởng phòng….Bởi lẽ, người quản lý giỏi là người thể hiện được tầm nhìn của bản thân – người có thể đưa ra những chiến lược dài hơi để đưa công ty đạt được những thành tựu đề ra. Đây là câu hỏi rất khó, bởi nếu không chuẩn bị trước thì chắc chắn bạn sẽ fail ở câu hỏi này.

Ví dụ từ Globish để trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trên:

In the next 5 years, the Company will lead the Vietnamese market – specifically as follows: in the first half of the year, my goal is to paint a portrait of my potential customers. Within the first 2 years, the company must lead the market in Ho Chi Minh City – the southern region. The next 1 year will lead the Central market and the last 2 years will lead the North market as well as the Vietnamese market.

Trong 5 năm tới, Công ty sẽ dẫn đầu thị trường Việt Nam – cụ thể như sau: trong nửa đầu năm, mục tiêu của tôi là vẽ nên chân dung khách hàng tiềm năng của mình. Trong vòng 2 năm đầu, công ty phải dẫn đầu thị trường TP.HCM – khu vực phía Nam. 1 năm tiếp theo sẽ dẫn đầu thị trường Miền Trung và 2 năm cuối sẽ dẫn đầu thị trường Miền Bắc cũng như thị trường Việt Nam.

Tieng-Anh-cong-so-Globish-Cac-cau-hoi-thuong-gap-khi-phong-van
Globish – English for Business

7.Lời kết cho chủ đề: phỏng vấn bằng tiếng Anh – top 6 câu hỏi thường gặp

Bài viết này đã liệt kê được 6 câu hỏi thường gặp nhất khi bạn tham gia một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Globish hy vọng bạn sẽ dựa vào những gợi ý từ Globish để có thể xây dựng kịch bản trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp và ấn tượng nhất. Tiếng Anh công sở – tiếng Anh thương mại là một trong các khóa học thành công nhất tại Globish, đào tạo 6 kỹ năng tiếng Anh thương mại áp dụng vào công việc hàng ngày: Phỏng vấn, thương lượng, thuyết trình, đàm phán, thảo luận, viết email.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh công sở – tiếng Anh thương mại tại: https://globishvietnam.com/tieng-anh-thuong-mai-globish/