50 Thuật ngữ tiếng Anh công sở cơ bản khi đi làm cần nắm

Tiếng Anh giao tiếp trong môi trường công sở là một kỹ năng quan trọng giúp bạn tự tin và hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày. Việc nắm vững các thuật ngữ tiếng Anh công sở không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhiệm vụ và yêu cầu công việc mà còn nâng cao khả năng tương tác và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế. Cùng Globish tìm hiểu ngay nhé!

Tham khảo: 5 Kênh youtube học tiếng Anh trực tuyến từ A1 – C2 cho người mới bắt đầu

5 Mẹo học thuộc từ vựng tiếng Anh công sở dễ nhớ lâu quên

50 Thuật ngữ tiếng Anh công sở cơ bản khi đi làm cần nắm

  1. Liên kết với hình ảnh hoặc trải nghiệm cá nhân: Khi học từ vựng, hãy tưởng tượng ra hình ảnh hoặc liên kết với một trải nghiệm thực tế để từ đó gắn kết từ vựng với ký ức mạnh mẽ hơn.
  2. Sử dụng các flashcard hoặc ứng dụng học từ vựng: Tạo ra các flashcard hoặc sử dụng các ứng dụng học từ vựng trên điện thoại để luyện tập và kiểm tra lại các từ vựng thường xuyên.
  3. Học theo chủ đề và liên kết các từ vựng với nhau: Nhóm các từ vựng có cùng chủ đề lại với nhau (ví dụ: tài chính, quản lý, nhân sự) để giúp bạn nhớ lâu hơn.
  4. Lập lịch học từ vựng đều đặn: Thiết lập lịch học từ vựng hàng ngày để duy trì sự liên tục và tiến bộ trong việc học.
  5. Sử dụng từ vựng trong các bài tập và thực hành thực tế: Áp dụng từ vựng vào các bài tập viết, đàm thoại và thực hành trong các tình huống thực tế để củng cố và sử dụng thành thạo hơn.

Tổng hợp 50 thuật ngữ tiếng Anh công sở thông dụng

50 Thuật ngữ tiếng Anh công sở cơ bản khi đi làm cần nắm

 Dưới đây là bảng 50 thuật ngữ tiếng Anh công sở cơ bản mà bạn cần nắm khi đi làm:

STT

Thuật Ngữ Tiếng Anh Phiên âm

Dịch nghĩa

1 Business Plan /ˈbɪznəs plæn/ Kế hoạch kinh doanh
2 Strategy /ˈstrætədʒi/ Chiến lược
3 Marketing /ˈmɑːrkɪtɪŋ/ Tiếp thị
4 Sales /seɪlz/ Bán hàng
5 Revenue /ˈrevənjuː/ Doanh thu
6 Profit /ˈprɒfɪt/ Lợi nhuận
7 Loss /lɒs/ Lỗ
8 Budget /ˈbʌdʒɪt/ Ngân sách
9 Forecast /ˈfɔːkɑːst/ Dự báo
10 Target /ˈtɑːrɡɪt/ Mục tiêu
11 Client/Customer /ˈklaɪənt/ /ˈkʌstəmə/ Khách hàng
12 Supplier /səˈplaɪə/ Nhà cung cấp
13 Contract /ˈkɒntrækt/ Hợp đồng
14 Negotiation /nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ Đàm phán
15 Meeting /ˈmiːtɪŋ/ Cuộc họp
16 Presentation /ˌpreznˈteɪʃn/ Thuyết trình
17 Deadline /ˈdedlaɪn/ Hạn chót
18 Project /ˈprɒdʒekt/ Dự án
19 Team /tiːm/ Nhóm
20 Colleague /ˈkɒliːɡ/ Đồng nghiệp
21 Employee /ɪmˈplɔɪiː/ Nhân viên
22 Manager /ˈmænɪdʒə/ Quản lý
23 CEO (Chief Executive Officer) /ˌsiː iː ˈəʊ/ Giám đốc điều hành
24 COO (Chief Operating Officer) /ˌsiː əʊ ˈəʊ/ Giám đốc điều hành
25 CFO (Chief Financial Officer) /ˌsiː ef ˈəʊ/ Giám đốc tài chính
26 HR (Human Resources) /ˌeɪtʃ ˈɑːr/ Nhân sự
27 Recruitment /rɪˈkruːtmənt/ Tuyển dụng
28 Training /ˈtreɪnɪŋ/ Đào tạo
29 Performance Review /pərˈfɔːrməns rɪˈvjuː/ Đánh giá hiệu suất
30 Feedback /ˈfiːdbæk/ Phản hồi
31 Policy /ˈpɒləsi/ Chính sách
32 Procedure /prəˈsiːdʒə/ Thủ tục
33 Invoice /ˈɪnvɔɪs/ Hóa đơn
34 Payment /ˈpeɪmənt/ Thanh toán
35 Expense /ɪkˈspens/ Chi phí
36 Profit Margin /ˈprɒfɪt ˈmɑːdʒɪn/ Lãi suất
37 Quality Control /ˈkwɒlɪti kənˈtrəʊl/ Kiểm soát chất lượng
38 Risk Management /rɪsk ˈmænɪdʒmənt/ Quản lý rủi ro
39 Customer Service /ˈkʌstəmə ˈsɜːvɪs/ Dịch vụ khách hàng
40 Supply Chain /səˈplaɪ tʃeɪn/ Chuỗi cung ứng
41 Logistics /ləˈdʒɪstɪks/ Logistics
42 Inventory /ˈɪnvəntri/ Hàng tồn kho
43 Market Research /ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːtʃ/ Nghiên cứu thị trường
44 Trend Analysis /trɛnd əˈnæləsɪs/ Phân tích xu hướng
45 Brand /brænd/ Thương hiệu
46 Public Relations (PR) /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ Quan hệ công chúng
47 Networking /ˈnetwɜːkɪŋ/ Mạng lưới
48 Business Ethics /ˈbɪznɪs ˈeθɪks/ Đạo đức kinh doanh
49 Corporate Culture /ˈkɔːpərət ˈkʌltʃər/ Văn hóa doanh nghiệp
50 Globalization /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃn/ Toàn cầu hóa

Việc nắm vững các thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp trong công sở là vô cùng quan trọng để bạn có thể làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. Globish, nền tảng học tiếng Anh công sở online, cung cấp các khóa học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao, giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp và chuyên môn trong môi trường làm việc.

Hãy đăng ký ngay khóa học tiếng Anh thương mại tại Globish – Nền tảng tiếng Anh thương mại trực tuyến chuẩn Phần Lan, để trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp.

Tham gia khóa học tại Globish ngay hôm nay để trải nghiệm phương pháp học hiện đại và hiệu quả!

Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiện lợi di chuyển. 

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Globish nền tảng học tiếng Anh thương mại online dành riêng cho người đi làm

VĂN PHÒNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0906-830-230
Facebook: Globish – English for Business
Email: cskh@globish-academia.com